гръбначни изкривявания

Рени Стойкова, която на 81 години продължава да коригира изкривената стойка на децата
Рени Стойкова, която на 81 години продължава да коригира изкривената стойка на децата