Густав Льо БОН

Тълпите са неспособни както на трайно желание, така и на размисъл ♥ Густав Льо БОН
Тълпите са неспособни както на трайно желание, така и на размисъл ♥ Густав Льо БОН