Густав Льо БОН

Съдбините на нациите вече се решават в душата на тълпите ♥ Густав Льо Бон
Съдбините на нациите вече се решават в душата на тълпите ♥ Густав Льо Бон