Хенри Джеймс

Никога не казвай, че знаеш всичко за човешкото сърце ~ Хенри ДЖЕЙМС
Никога не казвай, че знаеш всичко за човешкото сърце ~ Хенри ДЖЕЙМС