Хенри Милър за европейската литература

Виждал съм как крилатата мечта се превръща в убита мечта, а убитата мечта в Холивудска мечта ~ Хенри МИЛЪР
Виждал съм как крилатата мечта се превръща в убита мечта, а убитата мечта в Холивудска мечта ~ Хенри МИЛЪР