Хомо Фабер

„Модерният човек“ живее за себе си, но е отчужден и от своето „аз“ ♥ Хомо Фабер на Макс ФРИШ
„Модерният човек“ живее за себе си, но е отчужден и от своето „аз“ ♥ Хомо Фабер на Макс ФРИШ