В БЛИЗНАЦИ душата се разкъсва на две части, низшето и висшето себе

Английският езотеричен писател Джон Джоселин (1891-1964) размишлява върху Божествеността на Зодиака и величието на Човека. Неговата книга „Медитации върху знаците на зодиака” е първа стъпка към започнатото въздигане на астрологията до истинска духовна наука, каквато е била в древността, въз основа на антропософската духовна наука.

(Gemini as depicted in Urania's Mirror, a set of constellation cards published in London c.1825)

БЛИЗНАЦИ ~ ДВОЙНИКЪТ

Двойникът, изразява дуализма, двойствеността, вродена в този променлив знак. Той се изобразява също от две прави колони, едната черна, показваща неговото екзотерично изявяване, придобиването на земно знание посредством интелекта, а другата бяла, изобразяващата екзотеричния израз, който води до Духа и до усъвършенстването на истината посредством освободено от сетивност чисто мислене и свръхсъзнателния Христов ум.

В Близнаци възниква усещането на човека за неговия Аз, който „Аз" идентифицира единствено по рода си семе, което е негово собствено и което той трябва да посее (Овен) в почвата (Телец). Чрез фактора „Аз" и чрез мисленето, управлявани от Близнаци, човекът се възвишава над животното. В този подвижен, въз душен знак съзнанието работи върху своето субективно и обективно изразяване, размишлява върху милиардите сетивни впечатления, втичащи се от външния свят, и върху всички чувства и емоционални преживявания на душата, като търси да доведе всичко това до хармоничен синтез. Тази подвижност води до непрекъснато неспокойствие и вечна променчивост; и оттук двойствеността и противоречията у Близнаците. Но точно поради тази двойственост идва и резултатно напредване, и ученици на звездните писания не би трябвало толкова много да подчертават външната умствена раздвоеност на родените под близнаци, но да търсят езотеричното значение и духовната цел зад учудващата променливост и крайната полярност, вродени във въздушния, обществен знак Близнаци.

Близнаци са възприемчиви към всички идеи, защото това е силата на формиращия интелект, който събира всички сетивни впечатления и обединява идеи. Душите под този знак непрекъснато търсят знание и информация, дори от най-ранните си години и е твърде възможно техните родители и учители да бъдат поставени натясно от техните непрекъснати въпроси с огромно разнообразие от теми. Обичат много книгите и четенето и затова самообразованието продължава през целия им живот. Знакът Близнаци създава умствена осведоменост. Всички неща се изпитват чрез интелекта и разсъдителната способност.

Близнаци е положителен, подвижен, умствен знак, но неговият порок е разпръскването, разсейването. При неговата ориентирана навън, възприемаща способност за всички идеи, липсва му способността за съсредоточено, умствено приложение на идеята. Това дава голяма подвижност, колебливост и непостоянство, как то и приказливост, която в резултат дава само огромно напразно изразходване на словесна енергия. Обаче, сигурен е успех за онези, които овладеят своите контрастни настроения и победят неспокойната подвижност на този двойствен знак, защото вярно е, че индивидите под Близнаци често желаят да са на две места едновременно и тази двойственост, основният елемент на Двойника се изразява непрекъснато през целия му живот; винаги се явяват две неща от един и същи вид.

Съсредоточено мислене и силни чувства липсват и е необходимо да бъдат култивирани от повечето родени под Близнаци, чието Слънце, Луна или Асцендент или много планети са в този умствен знак. Променливостта може да бъде пречка за напредъка им. Те обаче са красноречиви, чувствителни, приветливи, демократични, любезни и човечни, дори и когато им липсва дълбоко съчувствие или истинско чувство. Те са забележително сръчни и ловки с ръцете си и в мисълта си и са с изразителни жестове, говор и език. Когато говорят ръцете им обикновено са в движение. За остроумни отговори са бързи и находчиви.

Близнаци управлява мозъка и нервната система, както и двете части на белия дроб, китките, ръцете и раменете, които изразяват симетрията на човешката форма. Тази двойственост въздейства на нервната система чрез Меркурий и често Близнаците са много щастливи в един момент, а в следния момент изпадат в дълбините на отчаянието, бързо преминават от скръб към радост. Очарователни, детински весели, блестящи както са, могат в следния момент да прегърнат песимизма и цинизма.

Общо взето Близнаците имат природа, която се приспособява и разширява, душата им е впечатлителна и интелигентна, тя разбира и може да бъде разбрана. Те са зодиакалните души, които търсят цялостно развитие чрез виждане и научаване. Успехът им зависи от възможността и за съсредоточено внимание и от способността им да насочват своето мислене по свободна воля и съсредоточено внимание и да придобият продължително постоянство.

Близнаци, първият подвижен знак, управляван от Меркурий, е летлив като въздуха и бърз и подвижен като живака, метала на Меркурий. Това е знакът на подвижността, с ритъм на голяма алтернативна полярност от положителни към отрицателни състояния на съзнанието, че често в характера му се явява нестабилност, както и повърхностен умствен живот. От този знак идват дилетантите, които проявяват повърхностен хлъзгав интерес към идеи, неща и хора, изкуство и какво ли не друго. Същевременно никой друг знак не се изразява както Близнаци цялостно и отлично в сферата на мисълта, като едновременно проявя ва и ловкост в използване на ръцете и пръстите. Така в този знак виждаме действеността на глава и ръце, мисъл и действие, като съставна сила, която свързва физическата дейност със способността за мислене. Индивидите Близнаци фактически прегръщат и използват идеи и мотиви, които са преднамерено противоположни, противоречиви по вид и насока. Когато отрицателната страна на Близнаци - повърхностност, нестабилност и лекомисленост - се преобрази чрез постоянство и издръжливост, тогава сигурност и вярност са осигурени.

В противовес на другия управляван от Меркурий знак Дева, който е резервиран, стесняващ и аналитичен, Близнаци е разширяващ, контактен и синтетичен в своята възможност за приспособяване, Близнаци е знакът на Аза и така Азът трябва да бъде поставен на изпитание както от самия себе си, така и от заобикалящата го среда и тогава се постига растеж според яснотата на съзнанието. Тук си взаимодействат мисленето и чувстването; индивидът размишляват върху своите усещания, защото този знак е свързващата сила ,която обединява и показва отношението между ритъм и форма, между себе и вещество и между себето и неговите роднини и съседи. Обикновено тук има съдбовни опитности със сестри и братя, а също и със сродни души и братя по разбиране. Близнаци управлява също външните средства за установяване отношения посредством писма, писане, книги и говор. Той дава страст към пътуване, движение насам-натам, към ходене и пътуване и родените под Близнаци много научават чрез пътувания.

Мисълта се движи с такава голяма бързина у тези хора и по толкова различни направления, че винаги възниква съмнение и дава нерешителност. Винаги поне най-малко две възможност съществуват и изборът е много труден, защото преимуществата и на двете внимателно се проучват и често колебанието оставя човека „да седи на оградата". Първо трябва ла бъдат отстранени нервното безпокойство, раздразнителността и тревоженето, за да могат Близнаците да бъдат истински плодоносни, вещи и способни за добра преценка и ясно решение.

Близнаците обичат да правят много връзки, да разширяват своя кръг и да бъдат начело на всичко. Чувство за време и неговото мъдро използване става належащо, защото време никога не им достига за всичките интереси. Злото на този знак е липсата на сила и дълбочина при мисленето, което води до повърхностно оглеждане на идеите, поради липса на сила за тяхното обхващане и тъй да станат едно с мисълта или иде ята. А само благодарение на такова отъждествяване с идеите може да се постигне истинско познание.

В Близнаци човек става знаещ и придобива знание чрез мислене. И все пак начинът на Близнаци е първо да чувства преживяното, а после ла мисли върху почувствания епизод и да анализира чувствата чрез разсъждение; тогава по-високо еволюиралите пречистват преживяното благодарение на душевната си по-висока светлина и на досега с истината и с учителя, намиращ се в допълнителния знак на Близнаци, Стрелеца. Накъсо, мисълта трябва да бъде осведомявана от чувството и обратно; също трябва да се намерят вътрешни причини за действие и оттук важността на мотива. Като размишлява върху службата на страданието в любовта във всички нейни различни фази, от тази на най-низшия животински човек до тази на най-висшето божествено, ангелско същество - гамата от силите на чувството, градираща от елементарната грубост до най-висшия финес - като преживява този диапазон на душевно развитие във физическото си тяло чрез силата на чувството си, размишляващият Близнак получава повишена способност за мислене. Знакът над всички други, под който човек използва мисленето като сетиво за допир, е знакът Близнаци, който управлява усещането за Аза.

Веднъж разбрали горното, ще разберем защо Близнаците винаги размишляват върху своите усещания и чувства. Като внасят много мисъл в чувствата си и воля в мисленето, интелектът им най-после може да получи просветлението на интуицията, на освободеното от мозъка познание. Мъже и жени правят голяма крачка в еволюцията си, когато станат истински разумни за собствените си души и дух и за Духа на Земята. Да се научи човек да разбира Зодиака в неговата езотерична истина, означава да се научи да разбира себе си като Христова душа. Такова себепознание дава възможност да се познават и всички други човешки себета - техните мъки и скърби - като внесеш единство и цялост в живота и желанието да бъдеш приятел и да сътрудничиш, ставаш индивид с творческа, добра воля.

В Близнаци душата се разкъсва на две части, низшето и висшето себе; факторът „две" винаги работи в знака на Двойника и чрез разрешаването на тази двойственост на сили, едната земната, другата небесна та, се раждат божествената мъдрост и любов, действащи в човека. В Шекспировата драма „Ромео и Жулиета" виждаме как съперничещите си два рода се помиряват в края на краищата чрез любовта на Ромео и Жулиета.

Под знака Близнаци се намират много мъже с истински гений, много оригинални творци в художество, белетристика, поезията и музиката. В най-висшия си израз този знак повдига човека отвъд неговия управител Меркурий, до Меркуриевата по-висока октава Нептун, планетата на творческата музикална и артистична сила. В Близнаци опитностите, задействани чрез мислене, трябва да се преработват, повдигат и осветяват от свръхсъзнателния Христов ум. Този Христов ум е свръхсетивен и синтезиращ, дава идеи и образи, които са цялостни; това не са разпокъсаните, частични парченца, предлагани ни от мозъка. Както Бог е цялостен, така и човекът, направен по образ и подобие Божие трябва да започне да изразява това единство на цялото, което може да се чуе, да се възпява в областта на първообразите.

В Близнаци виждаме Азът да свързва низшата, земна, зависеща от мозъка личност, с висшето себе. Жизнена неотложност е да се свърже интелекта с ума на Христос. Посредством това човек може да постигне син теза, който е обединяването на представи, които откриват и изразяват цялото, а не само част от него; това означава, че човекът във физическа форма изразява и, се свързва със Слънчевия Човек, духа на Бога вътре в него. Главното нещо за Близнаците е да разберат това и да го направят реалност; оттук и тяхното разнообразие, проявата на многостранчивости, във високо еволюиралите, този гений, който показва, че човекът е направил контакт и е осъзнал своето висше Христово себе.

От „Медитации върху знаците на зодиака”, Джон Джоселин, изд. Аливго 
Изображения: en.wikipedia.org

10380 Преглеждания