художникът на флота

Морето през очите на Иван АЙВАЗОВСКИ
Морето през очите на Иван АЙВАЗОВСКИ