хуманитарни и социални мислители

Философският живот е показване на истината чрез съществуването, което човек води ~ Мишел ФУКО
Философският живот е показване на истината чрез съществуването, което човек води ~ Мишел ФУКО