интелект

20 препятствия пред интелекта или защо на умните често пъти не им върви?
20 препятствия пред интелекта или защо на умните често пъти не им върви?