Исус от Назарет

Всеки от нас е малко измислено чудо ~ Франко ДЗЕФИРЕЛИ
Всеки от нас е малко измислено чудо ~ Франко ДЗЕФИРЕЛИ