Иван Василев

Слънцето разбуди всяка тревица, всяко цветенце, всяка животинка… ♥ Иван ВАСИЛЕВ
Слънцето разбуди всяка тревица, всяко цветенце, всяка животинка… ♥ Иван ВАСИЛЕВ