Изгрев

И всичко заживява и запява, щастливо, че отново е настъпил ден ♥ Николай ХАЙТОВ
И всичко заживява и запява, щастливо, че отново е настъпил ден ♥ Николай ХАЙТОВ