Изкуството да обичаш

Съвременният човек е превърнат в стока, отчужден от себе си, от своите събратя, от природата ♥ Ерих ФРОМ
Съвременният човек е превърнат в стока, отчужден от себе си, от своите събратя, от природата ♥ Ерих ФРОМ