изкуството на битката с меч

Почитай Боговете, но не разчитай на тях | Миямото МУСАШИ
Почитай Боговете, но не разчитай на тях | Миямото МУСАШИ