Изток или Запад

Може би ние сме най-безисторичният народ, който живее днес ♥ Янко ЯНЕВ
Може би ние сме най-безисторичният народ, който живее днес ♥ Янко ЯНЕВ