Кафка и куклата

Всичко, което обичаш, навярно ще бъде изгубено ♥ Франц КАФКА
Всичко, което обичаш, навярно ще бъде изгубено ♥ Франц КАФКА