как да искаме от другите

♥ Най-доброто от мен, което мога да ти дам, е това, което искам да ти дам…
♥ Най-доброто от мен, което мога да ти дам, е това, което искам да ти дам…