Как да обичаш

Когато обичаш, без да знаеш как, раняваш любимия си ~ Тик НАТ ХАН
Когато обичаш, без да знаеш как, раняваш любимия си ~ Тик НАТ ХАН