Как децата учат

В училище, в говорене се упражняват най-много учителите, а не учениците ♥ Джон ХОЛТ
В училище, в говорене се упражняват най-много учителите, а не учениците ♥ Джон ХОЛТ