Карен ХОРНИ

Ненаситност на желанието да бъдеш обичан и неспособността да обичаш ~ Карен ХОРНИ
Ненаситност на желанието да бъдеш обичан и неспособността да обичаш ~ Карен ХОРНИ