Кърт Вонегът за Америка

Не се отнасяйте цинично към американския експеримент, защото той едва сега започва ~ Кърт ВОНЕГЪТ
Не се отнасяйте цинично към американския експеримент, защото той едва сега започва ~ Кърт ВОНЕГЪТ