китарист

Понякога Бог се отнася с чувство за хумор към теб ~ Петър ГЮЗЕЛЕВ
Понякога Бог се отнася с чувство за хумор към теб ~ Петър ГЮЗЕЛЕВ