кога започва зимата

Никой не може да каже със сигурност кога започва зимата
Никой не може да каже със сигурност кога започва зимата