Константин СТАНИСЛАВСКИ

В какво е щастието на земята? ~ Константин СТАНИСЛАВСКИ
В какво е щастието на земята? ~ Константин СТАНИСЛАВСКИ