КРЪСТОВДЕН

Добрият и изправен живот е спасително носене на кръста ╫ КРЪСТОВДЕН
Добрият и изправен живот е спасително носене на кръста ╫ КРЪСТОВДЕН