Кратко въведение в любовта

Любовта е безкористна; любовта е егоистична. Любовта е рай; любовта е ад ♥ Роналд де СУЗА
Любовта е безкористна; любовта е егоистична. Любовта е рай; любовта е ад ♥ Роналд де СУЗА