Криворазбраната цивилизация

Видиш ли по модата дрехи, по модата къща, покъщнина - там ти е вкарана цяла цивилизацията ~ Добри ВОЙНИКОВ
Видиш ли по модата дрехи, по модата къща, покъщнина - там ти е вкарана цяла цивилизацията ~ Добри ВОЙНИКОВ