културни ценности

За генералната мерзост на българския живот и извращението на културните ценности ~ Владимир СВИНТИЛА
За генералната мерзост на българския живот и извращението на културните ценности ~ Владимир СВИНТИЛА