Квинт Септимий Флоренс Тертулиан

Човешката душа е християнка по природа ╫ ТEРТУЛИАН
Човешката душа е християнка по природа ╫ ТEРТУЛИАН