Леност

Безделието не е живот, а образ на смъртта. Водата се разваля, когато се застои
Безделието не е живот, а образ на смъртта. Водата се разваля, когато се застои