Лев Шестов

Почти всеки живот може да бъде резюмиран в няколко думи: на човек му се показва небето и бива захвърлен в калта ~ Лев ШЕСТОВ
Почти всеки живот може да бъде резюмиран в няколко думи: на човек му се показва небето и бива захвърлен в калта ~ Лев ШЕСТОВ