Лев Толстой за Бог

Живей, търсейки Бога и тогава няма да има живот без Бог ~ Лев ТОЛСТОЙ
Живей, търсейки Бога и тогава няма да има живот без Бог ~ Лев ТОЛСТОЙ