литературния кръг Мисъл

Дайте на най-безкористния човек абсолютна власт и той ще я злоупотреби | Д-р Кръстьо КРЪСТЕВ
Дайте на най-безкористния човек абсолютна власт и той ще я злоупотреби | Д-р Кръстьо КРЪСТЕВ