Луиджи ПИРАНДЕЛО

Ако само можехме да видим предварително колко вреди идват от опитите ни да вършим добро ♥ Луиджи ПИРАНДЕЛО
Ако само можехме да видим предварително колко вреди идват от опитите ни да вършим добро ♥ Луиджи ПИРАНДЕЛО