Любите друг друга

Человечеството чака спасител, а спасителят отдавна се е явил и е казал: „Любите друг друга!“ ~ Иван ВАЗОВ
Человечеството чака спасител, а спасителят отдавна се е явил и е казал: „Любите друг друга!“ ~ Иван ВАЗОВ