любов към славата

Ако искаш да се прославиш, презирай славата ╫ Свети Йоан ЗЛАТОУСТ
Ако искаш да се прославиш, презирай славата ╫ Свети Йоан ЗЛАТОУСТ