любов към удоволствието

Корени на всички страсти са любов към удоволствието, любов към славата, любов към парите ╫ Св. Йоан ДАМАСКИН
Корени на всички страсти са любов към удоволствието, любов към славата, любов към парите ╫ Св. Йоан ДАМАСКИН