Мъдростта на Гърция

Вярна е земята, невярно е морето ♥ Мъдростта на Гърция в пословици и поговорки
Вярна е земята, невярно е морето ♥ Мъдростта на Гърция в пословици и поговорки