Мъжки свят,

Животът на мъжете е насилнически, защото техните души са били насилвани
Животът на мъжете е насилнически, защото техните души са били насилвани