Международен ден на снежния човек

♥ Снежният човек не е никой друг, а ангел, който може да предаде молбите на хората на Бога
♥ Снежният човек не е никой друг, а ангел, който може да предаде молбите на хората на Бога