Михаил Хохлачев

Абсурдът е опит да се разбере животът такъв, какъвто наистина е ~ Майкъл ШЕВАЛ
Абсурдът е опит да се разбере животът такъв, какъвто наистина е ~ Майкъл ШЕВАЛ