Михаил Салтиков-ШЧЕДРИН

В приказливостта се крие лъжата, а лъжата, както е известно, е майка на всички пороци | Михаил Салтиков-ШЧЕДРИН
В приказливостта се крие лъжата, а лъжата, както е известно, е майка на всички пороци | Михаил Салтиков-ШЧЕДРИН