Микеладжело Меризи

Караваджо ~ В рисуването равностоен на Природата
Караваджо ~ В рисуването равностоен на Природата