Милан Кундера

Носталгията е страдание, предизвикано от неутоления копнеж да се завърнеш ♥ Милан КУНДЕРА
Носталгията е страдание, предизвикано от неутоления копнеж да се завърнеш ♥ Милан КУНДЕРА