Момичето на френския лейтенант

Човекът вечно търси причината ~ Джон ФАУЛЗ
Човекът вечно търси причината ~ Джон ФАУЛЗ