Монтесори

Никога не помагай на дете със задача, с която то чувства, че може да успее ~ Мария МОНТЕСОРИ
Никога не помагай на дете със задача, с която то чувства, че може да успее ~ Мария МОНТЕСОРИ