морско синьо

Из улиците на синия град в Индия
Из улиците на синия град в Индия