Мост към вечността

Най-посветените души, те са и най-самотни! ♥ Ричард БАХ
Най-посветените души, те са и най-самотни! ♥ Ричард БАХ