народна песен

Народът нищо не е запазил така грижливо и нежно, както песента си ♥ Илия БЕШКОВ
Народът нищо не е запазил така грижливо и нежно, както песента си ♥ Илия БЕШКОВ