най-великата книга на века

Действията на хората са най-добрите интерпретации на техните мисли ~ Джеймс ДЖОЙС
Действията на хората са най-добрите интерпретации на техните мисли ~ Джеймс ДЖОЙС